SPORTOVNÍ, KLASICKÉ A REFLEXNÍ MASÁŽE 

S VYUŽITÍM MOBILIZAČNÍCH TECHNIK A CVIČENÍ

- odstranění bolesti -

- náprava tělesných dysbalancí -

- relaxace a uvolnění -